ข้อมูลบุคลากร
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
นายคำอุ่น เพชรนาท
   ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนียา ปลดเปลื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการ
Free Web Hosting