กิจกรรมการทำนา
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
กิจกรรมปลูกถั่วเหลือง
กิจกรรมปลูกผัก
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่
ประมวลภาพ คุณกำธร,  คุณจรินยา  และคณะ  ได้บริจาคสิ่งของ   วันที่  12  มกราคม  2556  ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11สิงหาคม 2554.
Free Web Hosting