โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
8ธันวาคม 2556 บริษัท ยูทากะ โรบอท ซิสเทิมส์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้มอบผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ

Free Web Hosting