โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  โทร 044 - 870179
Webmaster : ครูคำอุ่น เพชรนาท  Mail : 2554nh@gmail.com
โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ... ยินดีต้อนรับ...
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

แข่งขันภาพยนตร์สั้นระดับสพป.ชย.2
รางวัลเหรียญทอง
แข่งขันการทำเว็บไซต์ระดับสพป.ชย.2
รางวัลเหรียญทอง
..........................
รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา(สกสค.)
นายทศพล  สมขุนทด

รางวัลหนึ่งแสนครูดี(คุรุสภา)
และ
รางวัลครูสอนดี
นายคำอุ่น  เพชรนาท

รางวัลครูดีในดวงใจ(ระดับกลุ่มพื้นที่)
นางรัตนีญา  ปลดเปลื้อง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
กฎหมายการศึกษา
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2
5
7
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3
3
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5
1
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3
0
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
3
รวมทั้งหมด
15
12
27
ข้อมูลนักเรียน 1 พ.ย.2556
งานประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ราคาน้ำมันวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้
ต่อใบอนุญาตวิชาชีพครูที่นี่

Flower Calendars from 123mycodes.com

online mba degree

แบบเบิกค่าเช่าบ้าน
สถิติเยี่ยมชมเว็บ
Free Web Hosting