9 มีนาคม 2555 ADDA ใจดีมอบรองเท้าให้น้อง
   ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทแอ๊ดด้า(ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) ใจดีส่งรองเท้ามาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮแบบครบ 100% โดยนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ เป็นผู้นำมามอบให้นักเรียนแทนบริษัท โรงเรียนของเราต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง   คลิกชมภาพ
11 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โดยกำนันสมจิตร เฮมโนนทอง  กำนันตำบลโนนทอง อบต.และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พร้อมชมผลงานนักเรียน  และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  คลิกชมภาพ

3 สิงหาคม 2554 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โดยนายสมจิตร เฮมโนนทอง  ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮและกำนันตำบลโนนทอง  คณะครู อบต.และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่  คือนายทศพล  สมขุนทด ซึ่งได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่จากสพป.ชัยภูมิ 3 บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน  คลิกชมภาพ

10-11 พฤศจิกายน 2554 ร่วมแข่งขันกีฬาไตรมิตรเกมส์
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ร่วมกับโรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไตรมิตรเกมส์ ที่โรงเรียนบ้านกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายทองดำ อินกกผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองให้เกียรติมาเป็นประธาน    คลิกชมภาพ

19 สิงหาคม 2554 จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
   กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 3 จัดกิืจกรรมประกวดโครงงานนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับสพป. ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านโนนทอง โรงเรียนบ้านโนนเขวา  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ และโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ ซึ่งปีนี้โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่เป็นเจ้าภาพสถานที่  โดยได้รับเกียรติจากนายดุสิต  พูนชัยภูมิ ประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 3 ตำบลโนนทองให้เกียรติมาเป็นประธาน    คลิกชมภาพ

15 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก้งตาดไซจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ที่โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โดยได้รับเกียรติจากนายทศพล  สมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  นำนักเรียนทั้งสองโรงเรียนร่วมเกี่ยวข้าวด้วยกันเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน   คลิกชมภาพ

10 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมลอยกระทง
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ร่วมกับชุมชนบ้านโนนหนองไฮจัดกิจกรรมลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ที่สะพานริมแม่น้ำพรมทางเข้าหมู่บ้าน มีนักเรียนผู้ปกครองร่วมลอยกระทงกันอย่างมากมาย ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดกันทุกปี   คลิกชมภาพ

2 ธันวาคม 2554 ภูมิใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชัน
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ร่วมกับชุมชนบ้านโนนหนองไฮจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ลงนามถวายพระพร  ถวายความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ   คลิกชมภาพ

17-18 กุมภาพันธ์ 2555 พัฒนาบุคลากร แอ่วเมืองเหนือ
   โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ ร่วมกับกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 3 จัดกิจกรรม นำบุคลากรศึกษาดูงาน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ดอยปุย พืชสวนโลก ดอยสุเทพ ลำปาง ลำพูน ฯลฯ เพื่อพัฒนาความรู้  การทำงานเป็นทีม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ความรู้มากมาย 
คลิกชมภาพ

22 มีนาคม 2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
   นายทศพล  สมขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ประชุมภาคี 4 ฝ่าย แนวทางการจัดการเรียนการสอน และรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียน คลิกชมภาพ
1 มิถุนายน 2555 ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
   นายทศพล  สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ พาคณะครู ครูธุรการ นักการภารโรง และนักเรียนเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดบ้านโนนหนองไฮ โดยได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์กุน  ภีรญาโณ  เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนหนองไฮ คลิกชมภาพ
มิถุนายน - กรกฎาคม 2555 ทำนาปลูกข้าว อยู่อย่างพอเพียง
   นายทศพล  สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
พาคณะครู  นักการภารโรง และนักเรียน  ร่วมกันทำนาปลูกข้าวแปลงนาสาธิตข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากนักเรียนทุกคน มีความสุข และสนุกสนานกับการทำนา
คลิกชมภาพ
23 กรกฎาคม 2555 พานักเรียนตรวจสุขภาพ
   นายทศพล  สมขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ กับครูอนามัยและนักการภารโรงพานักเรียนเข้าร่วมตรวจสุขภาพ กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง
ตาดไซ คลิกชมภาพ

8 ธันวาคม 2555 บริษัท ยูทากะ  โรบอท  ซิสเทิมส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด  มอบผ้าป่าการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น   และพนักงานบริษัท ยูทากะ  โรบอท  ซิสเทิมส์ (ไทยแลนด์)  จำกัด  ได้มอบผ้าป่าการศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  ชุดกีฬา  และเสื้อกันหนาวให้กับโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  นายสมจิต  เฮมโนนทอง  ประธานกรรมการสถานศึกษา  คณะผู้ปกครอง  ครู  และนักเรียนให้การต้อนรับ คลิกชมภาพ

นิสิตชีววิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนนิสิตชีววิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  เมื่อ  17  มกราคม  2556 คลิกชมภาพ

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ประกอบด้วย   กิจกรรมทำนา  กิจกรรมปลูกผัก  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมปลูกถั่วเหลือง คลิกชมภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน คลิกชมภาพ

ชุมชนสัมพันธ์วันเด็ก
ชาวบ้านโนนหนองไฮ-บ้านใหม่นาเจริญ   ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อ  วันที่  10  มกราคม  2557  พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารและพัฒนาโรงเรียน

คลิกชมภาพ
โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ประกอบด้วย   กิจกรรมทำนา  กิจกรรมปลูกผัก  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมปลูกถั่วเหลือง คลิกชมภาพ

โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ประกอบด้วย   กิจกรรมทำนา  กิจกรรมปลูกผัก  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมปลูกถั่วเหลือง คลิกชมภาพ

 

 
โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ประกอบด้วย   กิจกรรมทำนา  กิจกรรมปลูกผัก  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมปลูกถั่วเหลือง คลิกชมภาพ

 

Free Web Hosting